Teràpia Gestalt

Com pot ajudar-nos la Gestalt?

La teràpia Gestalt pertany a les anomenades teràpies humanistes, és a dir la posició amb el pacient no correspon a la típica relació psicoanalítica ja que el terapeuta intervé en la relació que es va donant amb el pacient donant feedbacks.

Plantejant jocs o experiments sobre el que es manifesta, fomentant el relacional o com a poc a poc pacient i terapeuta afavoreixen el creixement i el desbloqueig emocional de la persona des de la relació interpersonal.

És humanista, perquè promou la integració humana de la persona. És a dir, abans de res la persona, el client, és un ésser humà i ha de ser tractat com a tal, amb les seves resistències, les seves dificultats i les seves limitacions.

Objectius que tractem d’aconseguir amb la teràpia gestalt

Els terapeutes gestalt buscarem la integració d’aquesta com un tot atesa una visió integradora i holística, és a dir, ment-cos-emoció. A diferència d’una altra mena de psicoteràpies, que veuen al client com un malalt, o fins i tot com un robot, que ha de ser tractat segons un protocol o un altre.

La Gestalt és per a mi, com a admirador que sóc d’ella pel molt que em va ajudar, una teràpia de creixement interior, d’autoconeixement , en la qual el terapeuta participa com a testimoni directe del propi procés de la persona, ajudant-la però sense jutjar el que a aquesta li passa o li ocorre.

Terapia Gestalt | Bigestalt

Des de la visió gestàltica que fins i tot com el seu creador Fritz Perls definia és més que una simple teràpia ja que fins i tot la va considerar com una filosofia de vida on es basa en tres pilars on se sosté.

Presència, consciència i responsabilitat

A diferència d’una altra mena de teràpies on es fomenta el conductisme en el pacient, és a dir, a fomentar a través de conductes el canvi en el pacient d’una manera cognitiva o altres com la psicoanàlisi on es preval entendre el que va passar durant la infància del client.

La teràpia Gestalt es basa en el fenomenològic, és a dir que està ocorrent en l’aquí i ara i en l’ara” de la vida de la persona, més enllà del que va succeir o el que succeirà.

Sensibilització Gestalt

Els exercicis, experiments i jocs que plantegem des de la teràpia Gestalt afavoreixen l’adonar-se” gestàltic; és a dir, que la persona, pels seus propis mitjans, vagi adonant-se del que li ocorre.

El que sent o del que li emociona, i d’aquesta manera vagi ampliant el seu mapa. Com diem en Gestalt, “el mapa no és el territori”.

D’aquesta manera, i fomentant el propi “acte suport” del client, animarem a aquest perquè pugui, amb els seus propis recursos i eines, fomentar els elements afavoridors del canvi.

Així anirà afrontant els seus propis assumptes inconclusos (Gestalts inconcluses) aconseguint d’aquesta manera poder arribar, en definitiva, a:

  • Arribar a ser més feliç
  • Ser més responsable de la seva vida
  • Fer-se més conscient de la seva pròpia manera de ser
  • Ser conscient de com el seu caràcter interfereix en les seves relacions amb els altres.
  • Poder estar millor en el món.
  • Per a ser capaç de conèixer millor les seves emocions i aprendre a manejar-les.

Els conceptes de la Teràpia Gestalt

Diversos conceptes clau subjacent a la Gestalt, alguns dels quals són semblants als que es donen en la teràpia existencial i en la centrada en la pròpia persona.

No obstant això, el que distingeix a la Teràpia Gestalt respecte a aquestes teràpies són unes certes idees afegides per Perls i els seus col·laboradors, així com les tècniques terapèutiques pròpies que s’analitzaran a continuació.

Els conceptes clau de la teràpia gestalt

Totalitat i integració:

La totalitat se centra en la persona completa o en la ment i el cos del propi individu com a unitat i no en les seves parts separades. La inclusió es relaciona amb l’ajust d’aquestes peces i amb la forma en què l’individu s’integra en l’entorn.

Sovint, les persones que acudeixen a la teràpia no tenen aquestes parts encaixades en el seu entorn, la Teràpia Gestalt tracta de facilitar als clients la integració com a persones completes i ajudar a restablir l’equilibri en el seu entorn.

Consciència:

La consciència és un dels elements més importants de la Teràpia Gestalt, ja que es considera un “distintiu de la persona sana i un objectiu del tractament”. Quan els individus són “conscients”, són capaços d’autoregular el seu entorn.

Hi ha dues causes principals de la falta de consciència:

  • La preocupació pel propi passat, les fantasies, els defectes i els punts forts fa que l’individu no sigui conscient de tot el panorama.
  • Baixa autoestima.
Terapia Gestalt con Santi Calvo
Terapia gestalt Barcelona

Aconseguir la consciència a través de la Teràpia Gestalt

El contacte amb l’entorn:

Es tracta de mirar, escoltar, tocar, parlar, moure’s, fer olor i assaborir. Això permet a l’individu créixer en el seu entorn reaccionant al mateix i canviant.

Aquí i ara:

L’individu viu i és conscient del moment present en lloc de preocupar-se pel passat o el futur.

Responsabilitat:

Es refereix al fet que l’individu assumeixi la responsabilitat de la seva pròpia vida en lloc de culpar als altres.

Energia i bloquejos energètics:

Els terapeutes Gestalt solen centrar-se en el lloc del cos on es troba l’energia, com s’utilitza i com pot estar causant un bloqueig.

L’energia bloquejada és una forma de resistència, per exemple, la tensió en una part del cos, no respirar profundament o evitar el contacte visual.

La teràpia Gestalt consisteix a trobar i alliberar els bloquejos que poden inhibir la consciència.

Trastorns del creixement:

Els trastorns del creixement es refereixen als problemes emocionals causats per les persones que manquen de consciència i no interactuen plenament amb el seu entorn.

D’aquesta manera, les persones són incapaces d’afrontar amb èxit els canvis en les seves vides i, en el seu lloc, s’enfronten als problemes de manera defensiva.

Assumptes inacabats:

Els assumptes inacabats es refereixen a les persones que no acaben les coses en les seves vides i sovint es relacionen amb persones amb un “trastorn de creixement”.

Les persones amb assumptes pendents solen estar ressentides amb el passat i, per això, són incapaços de centrar-se en l’aquí i l’ara.

Un dels principals objectius de la Teràpia Gestalt és ajudar les persones a resoldre els seus assumptes inconclusos i aconseguir un tancament.