Teràpia Gestalt

La teràpia Gestalt pertany a les anomenades teràpies humanistes, es a dir la posició del terapeuta amb el pacient no correspon a la típica relació psico-analítica ja que el terapeuta intervé en la relació que es va donant amb el pacient donant feedbacks o plantejant jocs o experiments sobre els problemes o dificultats que el pacient manifesta, es a dir el terapeuta fomenta el relacional o com de mica en mica client i terapeuta afavoreixen el creixement i desbloqueig emocional de la persona des de la relació interpersonal.

La teràpia Gestalt és HUMANISTA, perquè promou l’integració humana de la persona, es a dir, abans de tot la persona, el client, és un esser humà i deu de ser tractat com a tal, amb les seves resistències, dificultats i limitacions i els terapeutes buscarem la integració de la persona amb la seva totalitat atenent a una visió integradora i holística, es a dir men-cos-emoció. En contrast amb altres tipus de psicoteràpies a on es veu al client com un malalt o inclús un robot, a on deu de ser tractat segons un protocol ja assignat atenent la seva dolència.

La teràpia Gestalt es per a mi, com admirador que soc d’aquesta teràpia pel que a mi em va ser d’ajut, una teràpia de creixement interior, d’autoconeixement a on el terapeuta participa com testimoni directe del propi procés de la persona ajudant-lo com testimoni sense judici sobre el que a la persona li passa.

Terapia Gestalt | Bigestalt

En paraules del seu propi creador Fritz Perls va denominar la seva pròpia teràpia com una filosofia de vida a on se sosté a tres pilars bàsics

PRESÈNCIA, CONSCIÈNCIA I RESPONSABILITAT

A diferència d’altres tipus de teràpies a on es fomenta el conductisme del pacient, es a dir a fomentar el canvi mitjançant pautes i promovent canvi de conductes o d’altres com la psicoanàlisi a on s’afavoreix entendre el que va passar durant l’infantessa del client, la Teràpia Gestalt es basa en el fenomenològic, es a dir que està passant a l’AQUÍ I ARA a la vida de la persona més enllà del que va passar o succeirà.

Els Exercicis, experiments i jocs que plantegem des de la Teràpia Gestalt afavoreixen el adonar-se gestàltic, es a dir que la persona pel seus propis mitjans vagi adonant-se del que li passa, del que sent o del que l’emociona i d’aquesta manera la persona vagi ampliant el seu mapa, ja que com diem a la Gestalt «el mapa no és el territori»

D’aquesta manera i fomentant el propi AUTO-SOSTÉ del client, animarem a aquest per a que el pugui amb els propis recursos i eines fomentar els elements afavoridors del canvi i per que pugui el mateix afrontar els seus propis assumptes inconclusos (Gestalts inconcluses) assolint d’aquesta manera poder arribar a esser en definitiva:

  • Més feliç
  • Més responsable de la seva pròpia vida
  • Més conscient de la seva manera de ser
  • Com el seu caràcter interfereix a les relacions amb els altres
  • Poder estar millor amb el mon
  • Poder conèixer millor les seves emocions i aprendre a gestionar-les