Teràpia Gestalt

La teràpia Gestalt pertany a les anomenades teràpies humanistes, és a dir la posició amb el client no correspon a la típica relació psicoanalítica ja que el terapeuta intervé en la relació que es va donant amb el pacient donant feedbacks o plantejant jocs o experiments sobre el que el client manifesta.

És a dir, fomenta el relacional o com a poc a poc client i terapeuta afavoreixen cap al creixement i el desbloqueig emocional de la persona des de la relació interpersonal.

És HUMANISTA, perquè promou la integració humana de la persona. És a dir, abans de res la persona, el client, és un ésser humà i ha de ser tractat com a tal, amb les seves resistències, les seves dificultats i les seves limitacions.

Els terapeutes gestalt buscarem la integració d’aquesta com un tot atesa una visió integradora i holística, és a dir, ment-cos-emoció. A diferència d’una altra mena de psicoteràpies, que veuen al client com un malalt, o fins i tot com un robot, que ha de ser tractat segons un protocol o un altre.

La Gestalt és per a mi, com a admirador que sóc d’ella pel molt que em va ajudar, una teràpia de creixement interior, d’autoconeixement , en la qual el terapeuta participa com a testimoni directe del propi procés de la persona, ajudant-la però sense jutjar el que a aquesta li passa o li ocorre.

Terapia Gestalt | Bigestalt

Des de la visió gestáltica que fins i tot com el seu creador Fritz Perls definia és més que una simple teràpia ja que fins i tot la va considerar com una filosofia de vida on es basa en tres pilars on se sosté que són:

PRESÈNCIA, CONSCIÈNCIA I RESPONSABILITAT

A diferència d’una altra mena de teràpies on es fomenta el conductisme en el pacient, és a dir, a fomentar a través de conductes el canvi en el pacient d’una manera cognitiva o altres com la psicoanàlisi on es preval entendre el que va passar durant la infància del client.

La teràpia Gestalt es basa en el fenomenològic, és a dir que està ocorrent en l’AQUÍ I EN L’ARA de la vida de la persona, més enllà del que va succeir o el que succeirà.

Els exercicis, experiments i jocs que plantegem des de la teràpia Gestalt afavoreixen l’ADONAR-SE gestáltico; és a dir, que la persona, pels seus propis mitjans, vagi adonant-se del que li ocorre, del que sent o del que li emociona, i d’aquesta manera vagi ampliant el seu mapa. Ja que, com diem en Gestalt, «el mapa no és el territori».

D’aquesta manera, i fomentant el propi ACTE-SUPORT del client, animarem a aquest perquè pugui, amb els seus propis recursos i eines, fomentar els elements afavoridors del canvi, i així anar afrontant els seus propis assumptes inconclusos (Gestalts inconcluses) aconseguint d’aquesta manera poder arribar, en definitiva, a:

  • Arribar a ser més feliç
  • Ser més responsable de la seva vida
  • Fer-se més conscient de la seva pròpia manera de ser
  • Ser conscient de com el seu caràcter interfereix en les seves relacions amb els altres.
  • Poder estar millor en el món.
  • Per a ser capaç de conèixer millor les seves emocions i aprendre a manejar-les.