Pors, pànic, fòbies

Miedo, pánico y fobias

Com superar les pors, pànic i fòbies

Les pors, pànic i fòbies son senyals del nostre cos les quals ens estan avisant o dient que quelcom a la nostra vida o de nosaltres no va bé.

En nombroses ocasions he pogut veure en persones a la meva consulta com aquests problemes o trastorns tenen molt a veure amb la manera que observo o em relaciono amb el mon, es a dir tenen molt a veure amb la meva manera de ser o funcionar respecte a la vida, les relacions o la relació que mantenc amb mi. A la meva manera de veure la por aquesta funciona com una espiral cap endins la qual va girant cap a l’interior, ho explico, el cercle de la por funciona en espiral cap endins de tal manera que quan més por en tinc menys coses m’atreveixo a fer provocant d’aquesta forma que la meva vida es vagi fent més i més dolorosa, quant mes petit faig el meu mapa menys m’aventuro a atrevir-me a conèixer quins son els límits del meu territori, aconseguint d’aquesta manera que el mapa cada cop sigui més i més petit, fins que al final ens aconsegueix ofegar.

La teràpia integrada busca fer més gran el mapa de la persona aconseguint per un costat canviar el sentit d’aquesta espiral que abans citava per a que no sigui cap endins (provocant cada cop més por) i aconseguir que la persona pugi donar-li la volta al seu problema afavorint que el sentit d’aquesta espiral sigui cap enfora, es a dir promogui una sensació d’obertura al canvi i a la felicitat.